Frihandelsbloggen

Gästbloggare Hans Rothenberg: Granskningsnämnden går i frihandelsmotståndarnas ledband

4 november, 2016
I våras anmälde jag SVT-programmet ’Frihandelns pris’ till Granskningsnämnden. Programmet handlade om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Som bekant pågår förhandlingarna fortfarande och har uppmärksammats ytterligare i samband med kontroverserna kring det andra frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). ...

Gästbloggare Stina Wallström: Gemensamma standarder EU/USA stor fördel

7 september, 2016
Standarder till skydd för hälsa, miljö och säkerhet är mycket omdiskuterade i TTIP. I debatten låter det ofta som att europeiska och amerikanska standarder ger olika stark skydd. Handelsavtalets vision om att samma standard ska gälla på båda sidor om Atlanten skulle då kunna leda till att standarder som ger ett lägre skydd väljs framför standarder med tuffare krav ”A race to the bottom”. För oss som arbetar med standarder är detta synsätt mycket märkligt.

Gästbloggare Christofer Fjellner: Stålkrisen löses inte med höga tullar!

30 augusti, 2016
Det är dags att tala om stål. Allt fler europeiska ledare talar sig varma för fler och högre ståltullar som lösning på den stålkris som pågår just nu. Men högre tullar är inte ens en snabb och smutsig lösning på ...

Gästbloggare Christofer Fjellner: Önskelista till nya handelsministern

27 maj, 2016
Det är glädjande att Stefan Löfven efter nästan två år tagit sitt förnuft till fånga och insett vikten av att Sverige har en handelsminister på riktigt. Frihandeln är viktigare än på länge och tyvärr blåser allt starkare protektionistiska strömmar i ...

Gästbloggare Hans Rothenberg (M): Regeringens handelspolitik skadar Sverige

29 mars, 2016
Frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, kommer också att skapa världens största regionala frihandelsområde. Både EU:s och USA:s företag och konsumenter kan härigenom dra fördel av outnyttjad potential och nya ekonomiska möjligheter. Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita och således har vårt land ett offensivt intresse i TTIP-förhandlingarna om att säkerställa ett effektivt system med rationell hantering av investeringstvister. Denna fråga är av stor betydelse, och det är viktigt att Sverige är pådrivande i att prägla EU:s position under TTIP-förhandlingarna.

Gästbloggare Johan Hultberg (m): Mer frihandel – för miljön och klimatets skull

2 mars, 2016
FN:s klimatförhandlingar i Paris i slutet av förra året blev en stor framgång. Världens länder enades om ett globalt klimatavtal med en höjd ambitionsnivå. Den globala temperaturökningen ska nu hållas väl under två grader och ansträngningarna ska öka med sikte på att också hålla ökningen under en och en halv grad. Världen skriker nu efter lösningar på hur avtalets ambitioner ska nås. Ord måste omsättas i handling. En ökad handel med produkter och teknologier som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen och fasa ut användningen av fossil energi är en självklar och central del av lösningen.

Gästbloggare: Jessica Rosencrantz (m): TTIP är en säkerhetspolitisk fråga

17 februari, 2016
Jag har alltid varit en vän av USA och det amerikanska engagemanget i Europa. Under kalla kriget hade Europa de amerikanska trupperna i Västberlin att tacka för att halva vår kontinent förblev fri från Sovjetkommunismens förtryck. Utan ett trovärdigt stöd ...

Gästbloggare Johan Hedin (c): Frihandelsstriden blossar upp igen

4 februari, 2016
De stora slagen måste vinnas om och om igen. Den som trodde att vi en gång för alla vunnit frihandelsdebatten måste tänka om. Allt oftare hörs nu yttringar från vad man tycker borde vara en svunnen tid, om att vissa sektorer ska ”skyddas” från konkurrens, medan varje intellektuellt hederlig analys landar i att öppenhetslinjen är den enda rimliga, såväl moraliskt som materiellt. Kanske är det dags att damma av Till världskapitalismens försvar av Johan Norberg. Argumenten kommer att behövas förr än de flesta tycks tro.

Gästbloggare Åsa Coenraads: Jordbruket behöver frihandel och bättre villkor

27 januari, 2016
Jordbruket och livsmedelssektorn måste ges möjlighet att konkurrera på den globala marknaden. Svenska bönder producerar mat av hög kvalitet, men regeringens politik med höga skatter och avgifter sätter käppar i hjulet. Det är en vid klyfta mellan högtidstalen och den politik som verkligen förs.

Gästbloggare Lars Hjälmered (m): Vi driver på för ett djupare och bredare TTIP

14 januari, 2016
Handelsavtalet mellan EU-USA, TTIP, som nu förhandlas kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Det blir ett avtal mellan världens två största ekonomier. Företag och konsumenter i Europa och USA kommer att kunna dra fördel av outnyttjad potential och nya ekonomiska möjligheter. Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita. Därför ligger det i vårt intresse och vara pådrivande för att få ett avtal på plats och med ett effektivt system för att hantera eventuella investeringstvister.