Frihandelsbloggen

Afrika tar ytterligare steg på vägen mot frihandel

6 november, 2019
Financial Times skriver om det stora afrikanska frihandelsavtalet som håller på att förverkligas. Insikten har kommit att bistånd och planekonomi inte ger välstånd och att marknadsekonomi och frihandel är vägen framåt. Frihandelbloggen har tidigare skrivit om African Continental Free Trade ...

Utbytets alkemi

30 oktober, 2019
Frihandel innebär inte bara större vinst genom större marknader, utan att välstånd skapas genom att vi i allt högre usträckning byter grejor med varandra. Kritik mot frihandel och marknadsekonomi bygger oftast på (ibland medvetna) missförstånd eller okunskap om ekonomi. Det ...

EU bör undvika protektionistisk gyttjebrottning och sikta mot framtiden

25 oktober, 2019
EU slipar sina vapen för mer handelskrig. Men man borde göra tvärt om. Nu är man totalt reaktiv och låter Trump hålla i taktpinnen. Istället borde EU planera för vad som händer efter Trump.  EU förbereder en lagstiftning som medger ...

Handel minskar risken för militära konflikter

24 oktober, 2019
Frederic Bastiat lär ha sagt att “om varor inte korsar gränserna kommer soldater att göra det”.  Det låter rimligt. En befolkning som tjänar pengar på internationell handel lär inte vilja att politikerna bombar deras kunder och leverantörer.   Men är det ...

Nu börjar den andra ronden i slaget om investerarskyddet

14 oktober, 2019
Nu kommer de första resultaten av haveriet i debatten om skiljedom för tvistelösning som skedde i samband med de nu nedlagda förhandlingarna om TTIP, ett stort frihandelsavtal med USA. Då lovades en EU-kontrollerad investeringsdomstol som nu håller på att ta ...

Trumps handelskrig en total flopp

14 oktober, 2019
Donald Trumps handelspolitik är fundamentalt misslyckad. Det kan konstateras oavsett vad man tycker om frihandel. Trump har misslyckats med sina två mål, att minska handelsunderskottet och att få industrijobb att flytta tillbaka till USA. Inte heller har han fått Kina ...

Oroande utveckling i Sydafrika problem för frihandeln

10 oktober, 2019
Samtidigt som Sydafrikas president Cyril Ramaphosa gläds åt Afrikas nya frihandelsavtal som inkluderar i stort sett alla afrikanska länder, planerar ANC-regeringen att genomdriva en lag som medger konfiskering av egendom utan kompensation. Det riskerar att omintetgöra de goda effekterna av ...

Regeringens Kinastrategi: Inte fel, men inte heller något nytt

10 oktober, 2019
EU och USA måste ha en enad strategi mot Kina. I den bör inte handelskrig ingå. Regeringens Kinastrategi presenterades den 2 oktober. Den är på 21 sidor och handelsavsnittet på ungefär en A4. Det är inte överdrivet mycket. Kinas påverkan ...

Vad kan vi förvänta oss av Phil Hogan?

2 oktober, 2019
2019-09-29 Den nye handelskommissionären Phil Hogan är en pålitlig handelsvän, men kommer han att kunna ta tillbaka kommissionen kontroll över handelsfrågorna?  Med största sannolikhet kommer nästa handelskommissionär för EU att heta Phil Hogan. Han är kristdemokrat från Irland och tidigare ...

Hur påverkar den globala handeln klimatet?

1 oktober, 2019
I debatten om klimatpåverkan framförs ibland att frihandeln är en del av problemet. Det stämmer på ett sätt. Den globala handeln är ett nödvändigt villkor för den enorma välståndsökning vi sett de senaste 200 åren, vilken även ofta bygger på ...