Sommarhälsning från Frivärld

Hej!

Sommaren närmar sig och vi på Frivärld vill ta tillfället i akt och tacka för ditt intresse för vår verksamhet. Vi ser fram emot att till hösten fortsätta arbetet med opinionsbildning och kunskapsspridande om de avgörande utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna i vår tid. Här kommer en tillbakablick över några av vårens aktiviteter.

Glad midsommar och trevlig sommar!

önskar Frivärld

Utrikesakademin 2018
Inför läsåret 2018 var söktrycket till Utrikesakademin rekordstort, och 20 meriterade studenter antogs. Under våren har tre föreläsningsdagar arrangerats med temana Säkerhetspolitiken, Idéer och ismer i vår tid och Nästa Europa. Bland föreläsarna märks bland annat Carl Bildt, Anders Lindberg, Karlis Neretnieks och Gudrun Persson. I maj besökte Utrikesakademin Berlin för läsårets första studieresa. I höst väntar ytterligare föreläsningsdagar samt en studieresa till Washington D.C.

Utrikesakademin i Berlin

Briefing och expertfrukost
Verksamheten 2018 inleddes med en expertfrukost och lansering av briefingen Vilse på fredens hav. I briefingen belyste Frivärlds chef Katarina Tracz de sprickor som finns inom regeringens utrikes- och säkerhetspolitik och vilka konsekvenser detta kan få för Sveriges säkerhet. Lanseringen skedde i samband med Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, där Tracz bland annat deltog i ett panelsamtal med temat ”Utrikespolitiska utmaningar för Sverige”.

Konferens om informationskrigföring
Tillsammans med Konrad Adenauer Stiftung arrangerade Frivärld den 13 februari den internationella konferensen ”Information Warfare and the Weaponization of Democracy”. Konferensen, som gästades av flera ledande internationella experter, behandlade informationskrigföring, påverkanskampanjer och hur väl förberedda svenska myndigheter och medier är inför riksdagsvalet 2018. Bland talarna märktes bland annat Peter Pomerantsev, Edward Lucas och Jessikka Aro. Konferensen fick stort medialt genomslag, bland annat intervjuades flera av paneldeltagarna i SR Studio Ett.

Olle Wästberg beskrev konferensen som årets viktigaste

Rapport och seminarium: Globalisering i protektionismens tid
I februari lanserades rapporten Globalisering i protektionismens tid, författad av Johan Norberg. I rapporten diskuterar Norberg hur myter kring internationell frihandel kan bekämpas och hur makthavare, politiker och företagare behöver agera för att förklara betydelsen av öppenhet. I anknytning till rapporten arrangerades ett seminarium där utöver Johan Norberg även Kristina Sandklef och Carl B Hamilton medverkade.

Rundabordssamtal med Frank Lavin
I mars arrangerade Frivärld och ECIPE ett rundabordssamtal med Frank Lavin, tidigare vice amerikansk näringsminister och ambassadör i Singapore. Lavin har haft en lång karriär inom amerikansk politik och tillsammans med inbjudna svenska experter och journalister diskuterade han bland annat internationell frihandel i ljuset av Trumps hot om importtullar.

Seminarium: Tampering with the Swedish Elections?
Den 17 april arrangerade Frivärld tillsammans med tankesmedjan Tiden ett seminarium med titeln ”Tampering with the Swedish Elections? Media and Foreign Information Operations”. Deltagande experter var Laura Rosenberger, tidigare säkerhetspolitisk rådgivare åt Hillary Clinton, Richard Ledgett, tidigare vice chef för National Security Agency, Patrik Oksanen, politisk redaktör Hela Hälsingland och Mikael Tofvesson, chef för enheten för omvärld och beredskap vid MSB. Under seminariet diskuterades det gemensamma säkerhetshot västerländska demokratier står inför: utländska och inhemska försök till påverkan och destabilisering av det demokratiska samhället.

Mikael Tofvesson, Katarina Tracz, Daniel Färm, Laura Rosenberger,
Richard Ledgett, Patrik Oksanen, Minou Sadeghpour

Seminarium med USA:s särskilda sändebud till Ukraina
Den 21 maj arrangerades seminariet ”Krim, Ukraina och transatlantisk säkerhet” med Kurt Volker, USA:s särskilda sändebud för Ukrainaförhandlingar och tidigare Nato-ambassadör. Medverkade gjorde också Anna Wieslander, nordeuropachef vid the Atlantic Council. Under det fullsatta seminariet diskuterades bland annat hur situationen i Ukrainas krigshärjade områden ser ut i dag och hur reaktionerna från USA, Nato och EU har sett ut. Seminariet uppmärksammades i flera medier, bland annat i SvD, Helahälsingland och Nerikes Allehanda.

SvD Säkerhetsrådet
I SvD Säkerhetsrådet publiceras kontinuerligt gästledare med fokus på försvars- och utrikespolitik. Under våren har Frivärlds medarbetare och Utrikesakademister bland annat skrivit om vad som kan hota Putins maktposition, hur unga förlorat tron på demokratin, att Nato är mer än en militärallians, varför WTO:s tvistlösningssystem behöver räddas och nu senast om den kinesiska regimens reaktioner på mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un.