Alumner

Utrikesakademins alumner återfinns på arbetsplatser som Riksdagen, Försvarsmakten, EU-parlamentet, konsult- och kommunikationsbyråer och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Därtill har flera alumner gjort praktik på arbetsplatser som EU-parlamentet, USA:s kongress, Sveriges ständiga representation vid EU och Frivärld. 
Utöver politiskt engagemang och fortsatt utbildning är många av Utrikesakademins alumner aktiva inom de borgerliga ungdoms- och studentförbunden. 

2 0 1 8

Utrikesakademin 2018 bestod av 20 studenter med bakgrunder från partipolitik, näringsliv, myndigheter, NGO:s samt akademi. Rektor för utbildningen var Frivärlds chef Katarina Tracz. Läsåret bestod av fem föreläsningsdagar med tema Säkerhetspolitiken, Idéer och ismer i vår tid, Nästa Europa, Handel & fria flöden samt Resten av världen. Utöver detta genomfördes två studieresor, en till Berlin och en till Washington D.C.

Studenter 2018

Souad Abid
Linnea Hylén
Sofia Herrström
Gustaf Fritz
Lina Elfvin
Dana Pourkomeylian
Sakari Teerikoski
Alexander Bentén Luksep
Jeanette Widén
Emanuel Örtengren
Amelie Rausing
Björn Wegner
Martin Lilja
Axel Hellman
Markus Konow
Erik Bäcklund
Hanna Engblom
Thomas Hermansson
Axel Östling


2 0 1 7

Utrikesakademin 2017 består av 21 studenter från främst borgerliga ungdomsförbund och politiska organisationer. Läsåret omfattar fem föreläsningsdagar och två resor där den första går till Riga. Årets första föreläsningsdag hölls lördagen den 21 januari och hade temat Säkerhetspolitiken. Bland föreläsarna återfanns bland annat Frivärlds rektor Mats Johansson och generalmajor Karlis Neretnieks. Den andra föreläsningen arrangerades lördagen den 18 mars och handlade om fria flöden. Tredje utbildningsdagen ägde rum den 13 maj och hade temat ”Europas framtid – om det finns någon?”. Läsårets första studieresa var till Riga den 29-30 maj. Höstterminen inleddes i Berlin med läsårets andra studieresa. Den 16 september anordnades fjärde föreläsningsdagen, med tema ”Idéer och ismer i vår tid”. Årets sista föreläsningsdag ägde rum i november, och hade tema ”Resten av världen”.

Studenter 2017

Alexander Fritz
Carl Olehäll
Catarina Kärkkäinen
Eric Lundvall
Estrid Faust
Johanna Nyman
Johanna Patricius
Louisa Rabeus
Marcus Granlund
Marcus Nilsen
Maria Sandström
Oscar Sameland
Pasi Huikuri
Richard Forsén
Richard Törnqvist
Robert Eklund
Robert Steffens
Simon Johansson
Sofia Hallonquist
Sofia Svensson
Thomas Bjällstrand


2 0 1 6

2016 års Utrikesakademi bestod av 20 studenter som under läsåret genomgick sex utbildningstillfällen, varav fyra föreläsningsdagar och två studieresor till Bryssel och Riga. En avslutande träff hölls den 19 november, då även tentamenskrivning genomfördes. Tematiken för den avslutande dagen var ”Hoten mot det öppna samhället”.

Studenter 2016

Albin Aronsson
Anders Rehnberg
Carl Albinsson
Christoffer Karlsson
Elin Castlin
Emma Ophus
Erik Thyselius
Fredrik Bergström
Frida Gunnarsson
Gustaf Reinfeldt
Gustaf Svenungsson
Hanna Holmäng
Henrik Dahlquist
Jessica Katz
John Backvid
Lars Anders Johansson
Leo Pierini
Malin Severin
Marielle Edström


2 0 1 5

2015 års Utrikesakademi bestod av 15 studenter från Frivärlds talanggrupp av unga förmågor från seminarieverksamheten, plus nomineringar från sju ungdoms- och studentförbund inom Alliansen. De genomgick 2015 sammanlagt sju utbildningstillfällen, varav fyra föreläsningsdagar och tre studieresor till TallinnBryssel och London.

Ett tjugotal av landets främsta experter på sina ämnesområden med­verkade, bland dem Carl Bildt, journalisten Anna-Lena Lodenius, Rysslandsforskaren Carolina Vendil Pallin, general Karlis Neretnieks, tidigare Must-chefen Stefan Kristiansson, ambassadören Diana Janse och fil dr Henrik Bachner.

Studenter 2015

Adam Davidsson
Frida Granath
Gustaf Göthberg
Hugo Selling
Jakob Ljungman
Jonathan Lundell
Kasper Gieldon
Kerstin Fredriksson
Linus Rehn
Matilda Karlsson
Max Eskilsson
Mimmi Below Blomqvist
Olivia Andersson
Petra Björk
Richard Böhme
Zebulon Carlander